CONCURS 10 ani de PHENALEX

REGULAMENT CONCURS “10 ani de Phenalex”
Art. 1. Organizator
S.C. PHENALEX S.R.L., cu sediul social în Livada de Bihor 9/C, judeţul Bihor, înregistrată la Registrul
Comerţului nr. J05/1002/2010, având codul unic de înregistrare RO27236306, denumit în
continuare Organizator
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului,
cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţă participanţilor şi a publicului cu cel
puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii vor fi înştiinţaţi prin e-mail sau telefon, iar
publicul prin intermediul paginii de web www.phenalex.ro si www.gusturibio.ro pe care este publicat
prezentul regulament.
Art. 2. Durata concursului şi aria de desfăşurare
Concursul se derulează în intervalul specificat în cadrul articolului de concurs. Concursul are
valabilitate pe întreg teritoriul României.
Perioada concursului: 01 august 2020 – 31 august 2020 si se va desfasura in 4 etape:
1.Tragere la sorti in data de 08 august 2020 – 10 premii – participa toate persoanele care au
comandat pe www.gusturibio.ro produse de peste 150 lei in perioada 1-7 august 2020
2.Tragere la sorti in data de 15 august 2020 – 10 premii – participa toate persoanele care au
comandat pe www.gusturibio.ro produse de peste 150 lei in perioada 8-14 august 2020
3.Tragere la sorti in data de 22 august 2020 – 10 premii – participa toate persoanele care au
comandat pe www.gusturibio.ro produse de peste 150 lei in perioada 15-21 august 2020

Update 22.08.2020

* din motive tehnice extragerea programata pe 22 august se va efectua si publica in data de 24 august. 

4.Tragere la sorti in data de 1 septembrie 2020 – 10 premii – participa toate persoanele care
au comandat pe www.gusturibio.ro produse de peste 150 lei in perioada 22-31 august 2020.
Art. 3. Condiţiile de participare
Concursul se adreseaza exclusiv persoanelor fizice care achizitioneaza produse in valoare de minim
150 lei de pe site-ul www.gusturibio.ro in perioada 1.08.2020 – 31.08.2020
Are drept de participare orice utilizator de Internet care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:
– Este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România.
– A completat toate datele reale şi corecte, inclusiv adresa de e-mail şi telefonul.
– A facut achizitii de produse de minim 150 lei, online pe www.gusturibio.ro
– Este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului, în cazul în care este
desemnat ca fiind unul dintre câştigătorii competiţiei.
– Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu
termenii şi condiţiile precizate de acesta.
Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date
sau informaţii false, eronate, necorespunzătoare sau incomplete în completarea datelor personale şi
în cazul în care Organizatorul consideră că a fraudat.
Nu vor avea drept de participare angajatii si/sau colaboratori persoane juridice (avand un contract in
vigoare) ai Organizatorului
Art. 4. Protecţia datelor personale
Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679
(“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul
la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs
exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.
Art. 5. Mecanismul concursului
Utilizatorii vor afla de concurs de pe site-ul www.phenalex.ro si www.gusturibio.ro, precum şi din
banner-ele online de promovare a acestuia. Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi prin
generare automata pe site-ul http://www.random.org/.
Organizatorul nu va oferi contravaloarea în bani a premiilor.
Art. 6. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor
Vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi, câştigători utilizatori care au îndeplinit condiţiile de participare
menţionate la Art. 3.
O persoană nu poate fi desemnată câştigătoare decât o singură dată în cadrul aceluiaşi concurs.
Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului la sfârşitul acestuia şi vor fi
contactaţi telefonic sau prin e-mail la finalul concursului în baza datelor funizate, pentru a li se
comunica modalitatea de a intra în posesia premiului.
În cazul în care câştigătorii nu trimit în 5 zile lucratoare informaţiile solicitate de Organizator sau
dacă au furnizat date de contact eronate / incomplete, premiul se va acorda, în ordine, următorilor
utilizatori înregistraţi. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării răspunsurilor
din motive care nu ţin de el.
Câştigătorii vor primi pe e-mail toate informaţiile legate de ridicarea premiului.
Art. 7. Premiile
Prin tragerea la sorti se vor desemna castigatorii premiilor puse in concurs:
40 vouchere nominale in valoare de 150 lei pentru cumparaturi pe www.gusturibio.ro, voucher
valabil de la 01.09.2020 pana la 31.12.2020
Art. 8. Informarea publicului
Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul
www.phenalex.ro si www.gusturibio.ro dar şi prin solicitare pe adresa de email a Organizatorului.
Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.
Art. 9. Întreruperea concursului
Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar
nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul site-ului www.phenalex.ro si
www.gusturibio.ro
Art. 10. Taxe şi impozite aferente
Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate
de premiile oferite, acestea căzând în sarcina persoanelor câştigătoare.
Art. 11. Litigii
În cazul unor litigii apărute între Phenalex srl şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe
cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor
înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.

Lasa un comentariu